Nabídka rekonstrukce kotlů

Rekonstrukce kotlů na spalování biomasy - doplnění kotle o další akční prvky a náhrada vyhospodařeného a již morálně zastaralého řídícího systému.

Doposud jsme provedli generální opravu deseti kotlů na biomasu o výkonu 0,1 - 0,7 - 1,2 - 2,0 MW. Celkový součtový výkon činí 10 MW.

Generální opravy zahrnovaly převážně rekonstrukci dopravních systémů paliva, doplnění istrumentace o prvky pro ovládání spalovacího režimu, kompletní řídící systém spojený s rekonstrukcí elektrovýzbroje, vizualizaci a výměník kotle.

Po provedené rekonstrukci obvykle významně prodloužíme životnost vyzdívky.

U všech kotlů jsme zlepšili spalovací režim kotle, zvýšili jsme účinnost využití paliva, snížili jsme energetickou náročnost provozu kotle a snížili jsme množství škodlivých emisí do ovzduší. Po této rekonstrukci se nám podle dosavadních měření emisí ukazuje, že jsme schopni dosáhnout hodnoty emisních limitů platných od roku 2018.

Dálší důležitou změnou je rovnoměrnější provoz kotle a v některých případech také zvýšený výkon kotle.

Biopal technologie