Rekonstrukce kotlů a kotelen

V průběhu posledních několika let jsme realizovali generální opravy a intenzifikaci kotlů na biomasu.

Předmětem realizací byla vždy výměna kompletního řídícího systému kotlů s cílem zrovnoměrnění spalovacího režimu kotlů.

Doplněním kotlů o novou instrumentaci došlo vždy ke snížení spotřeby paliva, snížení elektrické energie na provoz kotle.

Náhradou řídícího systému má provozovatel v ruce silný nástroj pro ovlivnění provozu kotle.

Sekundárním efektem těchto rekonstrukcí je významné snížení vypouštěných emisí ze spalovacího procesu.


 

Biopal technologie